Tesla space Junk

Time  of changes. Ecology  shouldn’t be a label , we will get it once we become conscious of ourselves in the environment. How is feling of thousands of  TESLA "followers", when a rocket is launched with marketing as a priority to try to set a car in MARS that probably stabs up against  an steroid belt, at an “efficient” cost of 747 Jumbos jets’s fuel.

Ready to escape this illusion? Everything is one and we are a part of it. The rest moves us away from the truth.


Són temps de canvi. L’ecologia no va d’etiquetes tan sols s’aconsegueix quan agafem consciència de nosaltres  mateixos en el medi ambient.
Com es sentirán els milers de  “seguidors” de TESLA, quan es llança un coet  amb el  marketing com a prioritat per provar d’enviar un cotxe a MART que probabement s’acabi estabellant  contra  el cinturó d’esteroïdes, al “eficient” cost de la gasolina de 747 Jumbos jets?

Despertarem d’aquesta il.lusió? Tot és un i formem par d’això. La resta  ens allunya de la veritat.


Son tiempos de cambio. La ecología no  va de etiquetas sólo se consigue cuando tomamos conciencia de nosotros mismos en el medio ambiente.
Como se sienten los miles de "seguidores" de TESLA, cuando se lanza un cohete con el marketing como prioridad para intentar enviar un coche a MARTE, que probabement se acabe estrellando contra un cinturón de esteroides, al módico precio de la gasolina de 747 Jumbos jets?

Despertaremos de esta ilusión? Todo es uno y formamos parte de ello. El resto nos aleja de la verdad.


by Robert López @fanoflapedrera @fan_of_lapedrera